Disclaimer

De door Peet ICT verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan echter niet worden ingestaan. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij Peet ICT. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.peetict.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen worden gedaan via info@peetict.nl

Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend en Peet ICT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid.

Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Peet ICT kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ontstane schade. Type- en spelfouten voorbehouden.